top of page

 تماس با ما   

با ما تماس بگیرید

1-818-590-2624

Farhad@nousazan.org

یکشنبه ها ما برای پرستش خدا، دعا و شنیدن از کلامش، به بزبان فارسی گرد هم میايیم و بعد از جلسه در مشارکتی همراه با چای و شیرینی، به یکدیگر در زندگی روزانه بعنوان شاگرد مسیح کمک میکنیم

از کودکان شما در طول جلسه نگهداری میکنیم​

 

به شما با هر زمینه عقیدتی و ایمانی که داشته باشید، خوشآمد میگويیم

 جلسات هفتگی

یکشنبه ها، ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰

آدرس

18730 Erwin Street,

Tarzana, CA 91335

مدافعات استدلالی

وبلاگ ها

bottom of page