top of page

فهرست

º

دقيقه برای مطالعه یا تماشا

 2

 

مقاله کوتاه

4

 

مقاله بلند

&

کتاب

¨$´

مراجع خریدنی

´

ویدیو

ª

پاور پوینت

 کتاب مقدس - تحریف

º۳´چرا فقط ۴ انجیل؟
º۲۵ 4 کتاب مقدس و تحریف 

º۳۵ 4 بیش از یک نجار
کتابی در دفاع از مسیحیت که بیش از ۳۰ میلیون نسخه از آن در ۱۲۰ زبان بفروش رفته است

 


اناجيل دیگر - فرقه های ابداعی

  ´º۳ انجیل برنابا کاذب است

4º۲۵ عیسی و مدعیان نجات
4
º۵۳ برنابا چه میگوید؟

 


مسائل الهیاتی
´º۳ آیا به الوهیت مسیح در اناجیل اشاره شده؟
´º۳ آیا یک مسیحی میتواند دیوزده گردد؟

´º۳ آیا تمام غیر مسیحیان به جهنم می روند؟

´º۳ دلایل وجود فرقه های گوناگون چیست؟

´º۳ موانع همکاری و ارتباط کلیساها در خدمت

´º۳ جایگاه روزه در الهبات مسیحی
4
º~۴۰ آیا مسیحیان به یک خدا اعتقاد دارند؟

4º~۶۰ مسئله تثلیث و پسرخدا بودن عیسی

& در جستجوی ماشیح

تفسير دانشمندان يهود از تورات و کتب انبيای بنی اسرائيل، اسناد بدست آمده از غار کومران و تاريخ وقايعی که بر اورشليم گذشته است، چيست؟ موقعيت ماشيح يا مسيح موعود در تاريخ چند هزارساله ی اسرائيل چيست؟ او کيست؟چگونه او را بشناسيم؟

      Viewed more than 2.5 million times​


تاریخ و باستان شناسی کتاب مقدس
4º۲۵ اورشلیم و جنگهای صلیبی

  بازنگری به جنگهای صلیبی و زمینه آنها

& باستانشناسی کتاب مقدس

در ۸ قسمت´º۳۰ خشونت در عهد عتيق

هنگامی که عهد عتیق را مطالعه میکنیم و درکنار آن عهد جدید را میخوانیم این طوربه نظر میرسد که خدای عهد عتیق خشن است و دستور میدهد که قوم اسرائیل دیگر اقوام که دشمنان قوم اسرائیل بودند را بکشند واین نکات بسیار چالش برانگیز میشود و هنگامی که مقایسه میکنیم با تعالیمی که درعهد عتیق و هم در عهد جدید درباره محبت خدا وجود دارد، این طور به نظر میرسد که خدای عهد جدید با خدای عهد عتیق تفاوت دارد و دو خدا هستند! شاید اینطور به نظر رسد که خدا در عهد عتیق خشن و غضبناک است و خدا در عهد جدید میبینیم که چقدر پر از فیض و محبت است. آیا ما، با دو خدا روبه رو هستیم؟

 در ۳۰ قسمت´º۳۰ سیری در تاریخ مسیحیت
در ۳۰ قسمت´º۳۰مسیحیت در آینه زمان

در ۱۰ قسمت´º۳۰ کتاب مقدس- قضاوت تاریخ

با سیری در کتابخانه و موزه بریتانیا


علم ـ منطق ـ فلسفه

& عقل و ایمان

مقدمه ای بر دفاعی عقلانی و فلسفی از ایمان  مسیحی

 &ایمانی منطبق با عقل و برهان

 4º۲۱ آیا میتوان همه ادیان را پذیرفت؟

4º۲۱ .آنچه مسیحیت بدنیا هدیه کرد
  ´º۳ آیا هنر در باورهای مذهبی ما را به بت پرستی میکشاند؟

´º۳ اگر خدا نیکو و قادر است، چرا مردم رنج و عذاب میکشند؟ 
 

In There Is a God, one of the world's preeminent atheists discloses how his commitment to "follow the argument wherever it leads" led him to a belief in God as Creator. This is a compelling and refreshingly open-minded argument that will forever change the atheism debate.

Evaluates the evidence of modern science in relation to the debate between the atheistic and theistic interpretations of the universe, and provides a fresh basis for discussion.


آفرینش و خلقت
 

John H. Walton is an Old Testament scholar and Professor at Wheaton College. He was a professor at Moody Bible Institute for 20 years. He specializes in the Ancient Near Eastern backgrounds of the Old Testament, especially Genesis and its creation account, as well as interpretation of Job 


مسیحیت و ادیان دیگر

º۳´ آیا الوهیت مسیح در اناجیل وجود ندارد؟

 º۳ ´ تجربه معجزه در اسلام

º۳۰ مقایسه الهیات مسیحی و اسلامی ´ فصل اول - ۱۶ قسمت

 º۳۰مقایسه الهیات مسیحی و اسلامی ´ فصل دوم - ۲۳ قسمت

 & پاسخ به اتهام

 باورهای اسلامی و دفاعیه ای بر دیدگاه مسیحی

 & در جستجوى خدا عيسى را يافتم

اين كتاب گيرا و انديشه برانگيز، داستان نيرومندى است از كشمكش بين اسلام و مسيحيت در قلب مردى كه سرانجام در عيسى آرامش مى يابد

نبيل قريشى در كتاب " در جستجوى خدا عيسى را يافتم" سفر شگفت انگيز خود از اسلام به مسيحيت را همراه با شرح كامل دوستى ها، پژوهش و بررسى ها و خوابهاى ماوراى طبيعى خود در طول اين راه، بيان مى كند

نويسنده كه خود فارغ التحصيل دفاعيات اسلامى است در مقايسه اسلام و مسيحيت و سعى در به چالش كشيدن مسيحيت عمارت باورهايش فرو مى ريزد و عيسى را ملاقات مى كند

º۸۵´ (شهر مقدس (مستندی درباره مکه

شهر مقدس شواهد قانع کننده ای ارائه می دهد که نشان می دهد ممکن است شهر مقدس مکه در ابتدا در محل متفاوتی قرار داشته. گردآوری شواهد از دو منبع تاریخی و فن آوری های جدید به موقعیت صحیح این اعتبار میبخشد

The Sacred City presents compelling evidence that suggests the holy city of Mecca is in the wrong location and that the worlds 1.6 billion Muslims are praying in the direction of the wrong city. Compiling evidence from both historic sources and new technologies point to the correct location in this seismic, revelatory new film.

New archeological evidence clearly demonstrates that early Islamic mosques were not erroneously oriented as previously thought. Using modern technology and satellite imaging, Canadian historian Dan Gibson has discovered that early Islamic mosques were oriented to four different places.

هنر، فرهنگ، اجتماع و متفرقه

º۳´ نفوذ کلیسا بر هنر

º۳  ´آیا ایمان مسیحی با امور سیاسی بیگانه است

º۳ ´آیا کلیسا خوانده شده تا فرهنگ دنیا را تغییر دهد؟

º۳ ´آیا کلیسا مسئول تغییر یا اجتناب از فرهنگ دنیاست؟

º۳ ´برخورد با احساسات همجنسگرایانه در مسیحیت

در ۲۰ قسمت º۴۰ - ۲۰´کتاب مقدس پاسخ میدهد

تمرين

Training

مرجع

Reference

ایمانداران گرامی چنانچه امکان تهیه کتاب ها را دارید بهتر است به منظور حمایت از ناشران و نویسندگان نسبت به خریداری آنها اقدام نمایید 

ناشران و صاحبان آثار، کلیه کتاب های موجود در این بخش از وب سایت های مختلف اینترنتی و به منظور بهره مندی ایماندارانی که توانایی و دسترسی تهیه این کتب را ندارند در این بخش جمع آوری گردیده است ،  چنانچه تمایلی به عرضه رایگان آثار خود در این وب سایت ندارید می توانید با ما تماس بگیرید تا نسبت به حذف آن اقدام کنیم

more...
Anchor 1
Anchor 2

مدافعات استدلالی

وبلاگ ها

bottom of page