top of page

GI-

VE

حمایت از خدمت نوسازان

بیش از ۱۹ سال است که به فیض خدا توانستیم منابع مختلف کلیسای نوسازان را به صورت رایگان در اینترنت دراختیار فارسی زبانان سراسر دنیا قراربدهیم. با گذشت سالها و گسترش رسانه های اجتماعی، احتياجات این خدمت بیشتر از گذشته میشود  و ما نمیتوانیم این کار را بدون مشارکت و حمایت بسیاری از افراد مانند شما انجام دهیم

 

در فیلیپیان ۴ آیه ۱۷، پولس رسول نوشت که مسیحیان سخاوتمند فیلیپایی پاداش ویژه ای دارند. او میگوید

«در پی بهره‌ای هست که بر حساب حمایت کنندگانش افزوده شود»

 

من معتقدم امروز نیز همین اصل وجود دارد. اگر فکر می کنید خدا از این منابع کتاب مقدس برای گسترش ملکوتش استفاده می کند، می توانید با مشارکت سخاوتمندانه خود در پاداش آن سهیم شوید

از هدایای شما سپاسگزارم

با سپاس از شما در مسیح  برایتان برکت میطلبیم - فرهاد ارشادی

 

نوسازان  یک شرکت غیرانتفاعی است

طرق مختلف حمایت از نوسازان
computer small.png

مدافعات استدلالی

وبلاگ ها

bottom of page