top of page

دفاعیات چیست؟

دفاعیات (یا کلمه اپولوژتیکس در انگلیسی) از واژه یونانی باستان اپولوژیا نشات گرفته است. در سیستم حقوقی یونان کلاسیک، دادستان  اتهام را تحویل میداد و متهم با اپولوژیا (دفاع) پاسخ میداد. اپولوژتیکس یک سخنرانی یا توضیحی رسمی برای پاسخگویی و رد اتهامات بود. نمونه مشهور آن دفاع "اپولوژیا” سقراط است همانطور که در اپولوژیا افلاطون نوشته شده

 

در آموزه های دینی، اپولوژتیکس یا مدافعات استدلالی، نظم دفاع از آموزه های عقیدتی یا دینی از طریق استدلال و گفتمان سیستماتیک است. نویسندگان اولیه مسیحی (حدود ۱۲۰ تا ۲۲۰) که از عقاید خود در برابر منتقدین دفاع می کردند و ایمان خود را به دیگران توصیه می کردند، مدافعان استدلالی مسیحیت بودند

 

در این صفحات به کارها و منابع غنی بسیاری از دانشمندان، فیلسوفان، اساتید دانشگاه ها و دیگرانی که این نظام را امروزه در سر تا سر دنیا ادامه میدهند اشاره شده است. در کنار بسیاری منابع فارسی، متاسفانه اکثر این منابع به زبان انگلیسی است ولی سعی کردیم به مراجعی اشاره کنیم که درک آنها با سطح آشنایی متوسط به پیشرفته اکثر فارسی زبانان راحت باشد. ولی آیا همیشه چنین دفاعیاتی باعث ایمان در شنوندگان میشود؟

مواردی که شنوندگان بعد از بحث و دفاعیات استدلالی ایمان آوردند


اعمال رسولان ۱۷ آیات ۲ تا ۴

 پولس بر طبق عادت همیشگی خود وارد عبادتگاه شد و سه هفته پی در پی روزهای شنبه از کتاب آسمانی با حضار بحث می‌کرد، و پیشگویی‌های آن را درباره مردن و زنده شدن مسیح شرح می‌داد و ثابت می‌کرد که عیسی همان مسیح است. عده‌ای از شنوندگان با گروهی از مردان یونانی خداپرست و بسیاری از زنان سرشناس شهر متقاعد شده، ایمان آوردند


اعمال رسولان ۱۹ آیه ۸

در ضمن، پولس هر شنبه به مدت سه ماه به عبادتگاه يهود می‌رفت و با شجاعت پيغام انجيل را اعلام می‌كرد. او از ايمان و علت ايمان خود سخن می‌گفت و ديگران را نيز متقاعد می‌ساخت تا به عيسی ايمان آورند

اعمال رسولان ۱۳ آیات ۴۶ تا ۴۹

آنگاه پولس و برنابا با دلیری گفتند: «لازم بود که پیغام خدا را اول به شما یهودیان برسانیم. ولی حالا که شما آن را رد کردید، آن را به غیر یهودیان اعلام خواهیم کرد، چون شما نشان دادید که لایق حیات جاودانی نیستید. و این درست همان است که خداوند به ما فرمود: من تو را تعیین کردم تا برای اقوام غیر یهود نور باشی و ایشان را از چهار گوشه دنیا بسوی من راهنمایی کنی.» وقتی غیر یهودیان این را شنیدند، بسیار شاد شدند و پیغام پولس را با شادی قبول کردند و آنان که برای حیات جاودانی تعیین شده بودند، ایمان آوردند.  به این ترتیب، پیام خدا به تمام آن ناحیه رسید


اعمال رسولان ۱۴ آیه ۱

در شهر قونيه نيز پولس و برنابا به عبادتگاه يهود رفتند و چنان با قدرت سخن گفتند كه عدهٔ زيادی از يهوديان و غيريهوديان ايمان آوردند. اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند غیر یهودیان را شوراندند ، ذهنشان را نسبت به برادران مسموم ساختند

موردی که شنوندگان بعد از بحث و دفاعیات استدلالی ایمان نیاوردند

اعمال رسولان ۲۸ آیه ۲۴

بعد از صبح تا شب صحبت پولس با بزرگان یهود، به تفصیل در مورد پادشاهی خدا با استناد به تورات موسی و کتب پیامبران - در ميان حضار، بعضی ايمان آوردند و بعضی نياوردند. 

 

با این دید کلی، کلام خداوند ما را در آمادگی برای دفاع از ایمانمان تشویق میکند. اول پطرس ۳ آیه ۱۵ 

همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، امّا به ‌نرمی و با احترام 

مدافعات استدلالی

وبلاگ ها

bottom of page