درباره ما

بنیان کلیسای نوسازان به عنوان اولین کلیسای ایرانی در آمریکا به ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۸ برمیگردد, به زمانی که کشیش شاهرخ افشار مشارکت ایرانیان مسیحی را در کالیفرنیا شروع کردند 

 

خدا را شکر میکنیم که بعد از ایشان و با حمایتهای بیدریغشان افتخار خدمت در این کلیسا از سال ۲۰۰۲ به ما واگذار شده است
کلیسای نوسازان مکانی است که جویندگان خدا از هر زمینه ایمانی و اعتقادی بتوانند در آن آزادانه عیسی مسیح را شناخته، و محبتش را دریافت کنند

هستیم Foursquare ما یک کلیسای 
معلم و مشاور
Effie.jpg
افی ارشادی
کشیش خادم
Farhad Sadigh Ershadi_head shot 3.jpg
فرهاد ارشادی

Assistant Pastor, Bible teacher

effie@nousazan.org

Senior Pastor

farhad@nousazan.org

مدافعات استدلالی

وبلاگ ها