درباره ما

بنیان کلیسای نوسازان به عنوان اولین کلیسای ایرانی در آمریکا به ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۸ برمیگردد که در آنزمان کشیش شاهرخ افشار مشارکت ایرانیان مسیحی را در کالیفرنیا شروع کردند 

 

خدا را شکر میکنیم که بعد از ایشان و با حمایتهای بیدریغشان افتخار خدمت در این کلیسا از سال ۲۰۰۲ به ما واگذار شده است
کلیسای نوسازان مکانی است که جویندگان خدا از هر زمینه ایمانی و اعتقادی بتوانند در آن آزادانه عیسی مسیح را شناخته، و محبتش را دریافت کنند

هستیم Foursquare ما یک کلیسای 
معلم و مشاور
افی ارشادی

Assistant Pastor, Bible teacher

effie@nousazan.org

کشیش خادم
فرهاد ارشادی

Senior Pastor

farhad@nousazan.org

1-818-590-2624

farhad@nousazan.org

18730 Erwin Street

Tarzana, CA 91335

©2019 by Nousazan Church

کلیسای نوسازان