به کلیسای نوسازان

خوش آمدید

بعلت کورونا، تا اطلاع ثانوی ما در فضای باز کلیسا مشارکت خواهیم داشت   

خدا محبت است

اول یوحنا ۱ آیه ۵ 

با هم خداوندِ محبت را بهتر بشناسیم، عمیق تر بپرستیم و هر روز بیشتر در او تبدیل شویم

برنامه های کلیسای نوسازان

18730 Erwin Street,

Tarzana, CA 91335

10:00 AM 

12:00 PM

جلسات یکشنبه

در کلیسا

مخصوص اعضا

7:00 PM 

8:30 PM

جلسات چهار شنبه

در منزل

1-818-590-2624

farhad@nousazan.org

18730 Erwin Street

Tarzana, CA 91335

©2020 by Nousazan Church

کلیسای نوسازان
به علاقمندان این سایت بپیوندید