top of page
Search
  • Writer's pictureNousazan Church

نظرتان در مورد انجیل کامیابی چیست؟

Updated: Oct 14, 2021

اِسکات مَک نایت تعالیم انجیل کامیابی را اینطور تعریف میکند: خدا برای همه ایماندارانش کامیابی مادی، روحانی و جسمانی (در قالب شفای کامل) میخواهد، و برای رسیدن به این سه فقط کافیه ایمان داشته، بطلبیم و برکاتی که خدا برامون داره را دریافت کنیم. سوای سوءاستفاده شدید مبلغان سود جوی انجیل کامیابی که باعث فریب ناآگاهان میشه صِرف تعالیم انجیل کامیابی اشکال دارد.

انجیل کامیابی خدا را بصورت یک “ماشین خودکار که با انداختن پول در آن جنس بیرون می‌دهد”معرفی میکند. که بجای اینکه تویش سکه بیاندازیو از تویش پپسی یا سیگار بیاید بیرون، تویش ایمان میاندازی (به تعریف مبلغانش مثلآ با پول دادن به مبلغانش) از آنطرف برکات میریزه بیرون: ده یا صد برابرِ پولی که دادی بهت برمیگرده، بعلاوه ماشین، خانه ای که وامش پرداخت شده، همسر زیبا، بچه های باهوش، همسایه خوب، تعطیلات عالی و غیره و غیره.

در انجیل کامیابی هدفِ زندگی خوشحالی ما انسانها تعریف شده - و خدا آن ماشین خوشحال سازی است!

کلا، خدا آنجاست برای ما، ما اینجايیم تا خدا برکتمان بدهد.


تعالیم انجیل کامیابی با مسیحیت سه تضاد داره:

۱- تعالیم انجیل کامیابی با تعالیم کتاب مقدس تضاد داره.

ما همه قبول داریم خدا سرچشمه همه برکات ایمانداران است، یکی از تِم هایی که در سرتاسر کلام میبینیم برکات خداوند به انسانهاست. از برکت ابراهیم (پیدایش ۱۲) تا تثنیه ۲۸ همه لیستی از برکات خداست. از خوشا بحالهای مسیح بگیرید تا برکات یعقوب. خدا نیکوست و کماکان ما را برکت میدهد. با اینهمه کتابمقدس اجازه تعلیم انجیل کامیابی را نمیدهد.

مثلا - در مورد ابراهیم که با صاحب پسر شدن برکت گرفت - سالها صبر کرد، تا از پیری هم خودش هم زنش قابلیت جنسی شان را از دست دادند. یا درسته که یوسف به جلالی عظیم در زمان خودش رسید، ولی توسط برادرانی که خدا در خانواده اش گذاشته بود به بردگی فروخته شد، بهش افترا زده شد که برایش سالها به زندان افتاد.

موسی ۴۰ سالی را در بیابان و گذشتن از آزمایشهای مختلف میگذراند، قبل از اینکه از خود خدا ماموریت بگیره که قوم را از مصر آزاد کند. تازه به سرزمین موعود نرسید.

قوم اسرايیل بعد از ۴۰ سال بیابانگردی، از رود اردن گذشت.

داود که یکی از الگوهای مسیح است، سالها را در صبر، مشکلات خانوادگی و دربدری گذراند. پسرش به گناه افتاد، دخترش بی حرمت شد، یکی ازپسرهایش برادر ناتنی اش را میکشد و …ارمیا بیشتر عمرش گریان بود.

ایوب چی، که نه فقط همه ثروت و همه فرزندانش را ناگهان از دست میده، بلکه تمام بدنش هم زخمهای دردناک میگیرد!


۲ - تعالیم انجیل کامیابی با سنت زندگی مقدسین تضاد داره.

خود مسیح، مردی بیگناه بود که با قساوت تمام صلیب میشه و مادری را از خود بجا میگذارد که بهش قول داده بودند پسرش پادشاه اسرائیل مسشه (لوقا ۱ آیات ۴۶ تا ۵۵).

پطرس، کسی که اعتراف کرد عیسی مسیح است و کلی کشمکش درونی داشت تا بتواند بپذیرد که ماشیح باید صلیب بشه، طبق تاریخی که درسنت کلیسا هست او هم صلیب شد.

خدا برای اینکه پولس دچار خود فریبی نشه، خاری در بدن او میگذارد (۲ قرنطیان ۷:۱۲ تا ۱۰)

«۷ امّا برای اینکه عظمت بی‌اندازۀ این مکاشفات مغرورم نسازد، خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور بازدارد. ۸ سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد، ۹ امّا مرا گفت: «فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می‌رسد.» پس با شادیِ هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. ۱۰ از همین رو، در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکلات، به‌خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم.»

الگوی زندگی پولس رنج و درد بود، و نه کامیابی مادی و راحت و رفاه دنیوی.

لیست نام قدوسینِ عبرانیان ۱۱، پر از ایماندارانی است که علیرغم ارجی که خدا بهشون میگذارد، یکی بعد از دیگری سختی کشیدند و بسیاری در اینراه جانشان را دادند.


۳ - تعالیم انجیل کامیابی با زندگی روزانه ملیونها مسیحی تضاد داره.

زندگی مسیحیان نشان میده که رسیدن به آمال و آرزوهای نفسانی با حتی انسانی ما هدف نهایی خدا نیست و خدا هم یک ماشین خوشحال سازی نیست. بسیاری از ما بتجربه دیدیم که همیشه به صِرف ایمان مشکلات دنیوی مون حل نشده ولی خداوند همه نیازهامون را برطرف کرده. متی ۶ آیات ۲۵-۳۴ این قول را بما میدهد:

۲۵ «پس به شما می‌گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ ۲۶ پرندگان آسمان را بنگرید که نه می‌کارند و نه می‌دِرَوَند و نه در انبار ذخیره می‌کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می‌دهد. آیا شما بس باارزشتر از آنها نیستید؟ ۲۷ کیست از شما که بتواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود بیفزاید؟

۲۸ «و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسنهای صحرا را بنگرید که چگونه نمو می‌کنند؛ نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند. ۲۹ به شما می‌گویم که حتی سلیمان نیز با همۀ شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. ۳۰ پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود، این‌چنین می‌پوشانَد، آیا شما را، ای سست‌ایمانان، به‌مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟

۳۱ «پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم.۳۲ زیرا اقوامِ بت‌پرست در پی همۀ این‌گونه چیزهایند، امّا پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه نیاز دارید. ۳۳ بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد. ۳۴ پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است!

جلال بر نام خداوند!


111 views0 comments

Comments


مدافعات استدلالی

وبلاگ ها

bottom of page