مدافعات استدلالی

وبلاگ ها

 مدافعات مسیحی 

Screen Shot 2020-06-14 at 7.40.53 PM.png

این وبگاه پر است از مصاحبه های مختلف با مسیحیانی که در انواع و اقسام جنبه های مدافعات استدلالی هستند، همچنین حاوی پادکست ها، مروری بر کتب مسیحی، لینکهای زیادی به دیگر مدافعان استدلالی و متفکرین، و مراجع معتبر علمی، فلسفی، اجتماعی و الهیاتی است. اسم این وبگاه از اول پطرس ۳ آیه ۱۵ گرفته شده است: همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، امّا به‌نرمی و با احترام 

1-818-590-2624

farhad@nousazan.org

18730 Erwin Street

Tarzana, CA 91335

©2020 by Nousazan Church

کلیسای نوسازان
به علاقمندان این سایت بپیوندید