آیا در قرنطینه خانگی هستید؟ 

منابع دوران کورونا

به کلیسای نوسازان

خوش آمدید

OUR TEAM

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

Read More

خدا محبت است

اول یوحنا ۱ آیه ۵ 

با هم خداوندِ محبت را بهتر بشناسیم، عمیق تر بپرستیم و هر روز بیشتر در او تبدیل شویم

برنامه های کلیسای نوسازان

18730 Erwin Street,

Tarzana, CA 91335

10:00 AM 

12:00 PM

جلسات یکشنبه

در کلیسا

مخصوص اعضا

7:00 PM 

8:30 PM

جلسات چهار شنبه

در منزل

1-818-590-2624

farhad@nousazan.org

18730 Erwin Street

Tarzana, CA 91335

©2020 by Nousazan Church

کلیسای نوسازان
به علاقمندان این سایت بپیوندید