مدافعات استدلالی

چیست؟ Apologetics مدافعات مسیحی یا 

اصطلاح اپولوژتیکس از واژه یونانی باستان اپولوژیا نشات گرفته است. در سیستم حقوقی یونان کلاسیک، دادستان  اتهام را تحویل میداد، و متهم با اپولوژیا (دفاع) پاسخ میداد. اپولوژتیکس یک سخنرانی یا توضیحی رسمی برای پاسخگویی و رد اتهامات بود. نمونه مشهور آن دفاع "اپولوژیا” سقراط است همانطور که در اپولوژیا افلاطون نوشته شده

 

در آموزه های دینی، اپولوژتیکس یا مدافعات استدلالی، نظم دفاع از آموزه های عقیدتی یا دینی از طریق استدلال و گفتمان سیستماتیک است. نویسندگان اولیه مسیحی (حدود ۱۲۰ تا ۲۲۰) که از عقاید خود در برابر منتقدین دفاع می کردند و ایمان خود را به دیگران توصیه می کردند، مدافعان استدلالی مسیحیت بودند

 

در این صفحه به کار و منابع غنی بسیاری از دانشمندان، فیلسوفان، اساتید دانشگاه ها و دیگرانی که این نظام را امروزه در سر تا سر دنیا ادامه میدهند اشاره شده

 

متاسفانه اکثر این منابع به زبان انگلیسی است ولی سعی شده از مراجعی استفاده کنیم که درک آنها با سطح آشنایی متوسط به پیشرفته اکثر فارسی زبانان راحت باشد

1-818-590-2624

farhad@nousazan.org

18730 Erwin Street

Tarzana, CA 91335

©2020 by Nousazan Church

کلیسای نوسازان
به علاقمندان این سایت بپیوندید